Interkulturális tréning

Ha külföldön járunk, gyakran nem működnek az itthon megszokott viselkedés-elemek, a kézmozdulatok, a mimika, a testtartás, a grimaszok mást jelentenek, mint amit megszoktunk. A SCOPE interkulturális tréningje rávilágít arra, hogy nemcsak a nyelvet kell megtanulni, de el kell tudni igazodni az idegen kultúra szokásrendszerében, más az etikett, másképp értik a pontosság, az udvariasság fogalmát, másképp fogadják közeledésünket, ajándékainkat.

A tréningen résztvevők olyan ismereteket és készségeket sajátítanak el, amelyekkel hatékonyan és magabiztosan eligazodhatnak a globalizált üzleti világban. A résztvevők megtapasztalják a kultúrák közötti különbségeket és saját kulturális meghatározottságukat, megtanulják, hogyan lehet hatékonyan és pontosan kommunikálni a nemzetközi üzletfelekkel és kollégákkal.

Megismerkednek a másság fogalmával, előítéleteik csökkennek az idegen kultúrákkal szemben, könnyebben, hatékonyabban tudnak együttdolgozni kiküldetés esetén külföldön, illetve a szervezethez érkező külföldi munkatársakkal. Nagyon fontos, hogy a vállalattól rendszeresen a külföldi központba utazó, valamint a külföldi munkacsoportokban dolgozó munkatársak indulás előtt megismerkedjenek az adott külföldi kultúra sajátosságaival. Hasonlóképpen lényegbe vágó az anyavállalat által hazánkba delegált külföldi vezetők, dolgozók érkezéskori felkészítése a kulturális különbségekre; valamint az áttelepülés okozta kulturális sokk élményének feldolgozására.

Comments are closed.