Foglalkozások és a tréningekbe ágyazott tevékenységek

  • Természet tisztelete, megismerése: tréningjeink jelentős részét a természetben tartjuk outdoor módszertan alapján, de legtöbb benti tréningünknek is vannak kinti elemei, lehetőséget biztosítva a természeti értékek fel- / megismerésére;

 

  • Környezettudatosság, környezetvédelem: a környezetünkért való felelősség megtapasztalása, környezetünk „megtisztítása”, kezdve az egyszerű (szelektív) hulladékgyűjtéstől az újrahasznosításig;

 

 

  • Fenntartható fejlődés: a koncepció elsajátítása, alkalmazása, gyakorlatba való átültetése, megújuló erőforrások alkalmazása és feltételeinek megteremtése;

 

  • Esélyegyenlőség: hátrányos helyzetű közösségek, csoportok életfeltételeinek javítása, jogérvényesítésének elősegítése;

 

  • Karitatív tevékenységek: bármely, adott régió, helység, szervezet, intézmény, közösség, csoport támogatása, vagy számára, érdekében végzett előrevivő tevékenység végzése, ösztönzése;

 

  • Helyi gazdaság és foglalkoztatás élénkítése, fejlesztése: helyi érdekeltségű társulások létrehozása, támogatása, fejlesztése, illetve aktív részvétel e kezdeményezésekben.

Comments are closed.