Oktatói és tréneri készségfejlesztő tréning

Meg kellett szorítani cége képzési költségkeretét? Vagy nagy a fluktuáció és fontos az új kollégák betanítása, ellenben a tudás átadása nem hatékony? 

A SCOPE oktatói készségfejlesztő tréningje cégünk alappillére. 

A képzés az oktatói készségfejlesztést komplex módon vizsgálja. A tréning alapvető célja az oktatói készségek és kompetenciák felmérése és célzott fejlesztése, valamint az önismeret fejlesztése annak érdekében, hogy a résztvevők képesek legyenek az emberek eredményes motiválására, az oktatás hatékony megszervezésére, minél jobb, eredményesebb ismeretátadásra. A beosztottak hatékony oktatása mellett szerepet kap az eredményorientált oktatás megtervezése, az ismeretátadás folyamata, a tanulás tanítása, a meggyőződések és értékek befolyásolása, a különböző tanulási stílusok figyelembevétele és a személyes fejlesztés módszertana is.

Az egyéni fejlesztés módszerei két aspektusból kerülnek megvilágításra: részint a résztvevők oktatói készségeit mérjük fel, és esetmegbeszéléseket kezdeményezünk, valamint egyéni fejlesztési tervek kidolgozását javasoljuk, amelyek útmutatóul szolgálnak a későbbiek során.

  • Élethosszig tartó tanulás. Az oktatás, a készségfejlesztés és a tréning szerepe és jelentősége napjainkban. A változás kezelése és a sikeres alkalmazkodás a felgyorsuló világban.
  • A készségvákuum és annak kitöltése. A tréning ciklus alkotóelemei. A motiváció megteremtése. A tanulás négy fázisa. A felnőttek tanulási sajátosságai. A jelen állapot felmérése, a kívánt állapot ismerete, a tanulás értékei és kritériumai, a jelen és a kívánt állapot közötti hiány kitöltésére irányuló cselekvés.
  • Az oktatás céljának meghatározása. Tervezési alapelvek, rugalmasság. Az oktatáson résztvevők feltérképezése, jellemzőik, tudásszintjük, tanulási képességeik alapján. Milyen közös sajátosságaik vannak, miben és mennyire térnek el egymástól?
  • A hatékony tanulási környezet megteremtése. A résztvevők érdeklődésének felkeltése, elvárásaik feltérképezése. Milyen kritériumok alapján minősítjük az oktatást hatékonynak? Az eredményorientáltság meghatározása az oktatás céljával összhangban. Meggyőződések és értékek befolyásolása az oktatás során.
  • A gyakorlatok megtervezése és kivitelezése. Strukturált tevékenységek, prezentációs készségek. Az előadások, szerepjátékok és az esettanulmányok készségfejlesztő hatása. Ötletbörze és folyamat feldolgozás. Visszajelzés adás.

Az oktató érzelmi állapota és ennek jelentősége az oktatási folyamatban. A kiégés veszélye, a kiégés jelei. Hogyan védekezzünk ellene? Regenerálódási stratégiák. A visszajelzés fogadása. Kritikakezelési stratégiák. Az oktatás utólagos áttekintése, a tanulságok levonása, korrekciók

Comments are closed.