Kommunikáció mesterfokon

Elakad az információ a szervezeten belül? Nem a megfelelő hangsúllyal ér át a kollégákhoz az üzenet?

 

SCOPE. A kommunikációs készségfejlesztő.

A gyakorlati megoldást nyújtó tréning során a résztvevők kommunikációs készségeiket fejlesztik, megtanulnak eredményesen bánni az emberekkel, empátiás készségük nő. Meghallják, amit a sorok között olvasva lehet csak megtudni, bepillantást nyernek partnereik szándékába, ki nem mondott gondolataikba. Felismerik a kapcsolatépítés, a működő társas támasz rendszer előnyeit, igénybe vehetőségét.

Ha a résztvevők, az Ön kollégái hatékonyan, pontosan tudják átadni mondanivalójukat, személyes eredményességük fokozódik, ami cége eredményességének növekedését  jelenti.

Ha a résztvevők hatékonyan, pontosan tudják átadni mondanivalójukat, személyes eredményességük fokozódik. A pontos kommunikáció készségének fejlesztése, az együttműködési készség javítása révén a résztvevőknek sikeresebb magán és személyes emberi kapcsolataik lesznek.

Hatékonyabb személyes és munkahelyi kapcsolatok fenntartása, társas támogatottságuk növelése révén a résztvevőknek kiegyensúlyozottabb, megelégedettebb világképük alakul ki, önbizalmuk, önbecsülésük fokozódik.

A résztvevők képessé válnak árnyaltabb, célzottabb kommunikáció segítségével hatékonyabb önkifejezésre, embertársaik szándékának pontosabb megértésére, hatékonyabb befolyásolására.

  • Mi minden tükröződik kommunikációban, és hány féleképpen lehet hallgatni?
  • Milyen verbális és non-verbális sajátosságokra kell és lehet figyelni a kommunikáció során?
  • Mi mindent árulnak el a kezek, a gesztikuláció, a testtartás, a tekintet, a hanghordozás?
  • A pozitív gondolkodás jelentősége. A belső beszéd vizsgálata és korrigálása.
  • A kognitív disszonancia. Önépítő és önkorlátozó hiedelmek és jelentőségük az eredményesség szempontjából
  • Miért értik félre azt, amit mondunk? A kommunikációs félreértések tárháza. Az elhangzottak összefoglalása, visszaadása saját szavakkal. A hatásgyakorlás művészete. Hogyan tudjuk befolyásolni partnerünket, hallgatóinkat?
  • A férfi és női kommunikáció sajátosságai. A kongruencia, az illeszkedés, a vezetés, az értékek és a rugalmasság kérdései. Gondolkodási stratégiák
  • Belső elvárásaink, feltételezéseink, hiedelmeink rendszere, ezek befolyása a kommunikációra.

Comments are closed.