Eredményorientált vezetési technikák készségfejlesztő program, PLK-262

Menedzsment ismeretek és eredményorientált vezetői készségek fejlesztése, a hatékony kapcsolatépítés és partnerségi kommunikáció elősegítése, konfliktuskezelési készségfejlesztés, önismeret fejlesztés, csapatépítés, együttműködési készségek fejlesztése. A résztvevők olyan elméleti és gyakorlati pszichikus ismereteket szereznek, amelyek alapvetők a hatékony munkavégzés során.< p>A program az alapvető célkitűzést a következő részcélok megvalósítása révén éri el:

• A pontos kommunikáció készségének fejlesztése: a résztvevők hatékonyan, pontosan, és céljaiknak megfelelően legyenek képesek átadni mondanivalójukat, ezáltal növelve mind személyes eredményességüket, mind a kapcsolat- és partnerségépítés hatékonyságát és sikerességét;

• Eredményorientált menedzsment ismeretek fejlesztése, gyakorlati alkalmazása;

• Konfliktusok hatékony kezelése a magán- és a közszféra eltérő és egymást kiegészítő igényeinek felismerésével és egyeztetésével. A konfliktuskezelés elméletének és gyakorlatának ismertetése, konfliktuskezelési stílusok és módszerek alkalmazása, konfliktusok tárgyalásos rendezése;

• A tárgyalások, az érdekütközések, a projektek menedzselése során fellépő konfliktusok kezelése. A partnerségi együttműködések során felmerülő aktuális problémák, konfliktusok feltárása, számbavétele, hatékony kezelése;

• Az együttműködési készség javítása, hatékonyabb személyes és partneri kapcsolatok fenntartása, társas támogatottságuk növelése. Sikeresebb emberi kapcsolatok révén kiegyensúlyozottabb, megelégedettebb világkép kialakítása, az önbizalom és az önbecsülés fokozása.

A tréning szituációs játékokon keresztül olyan tapasztalatok szerzéséhez juttatja a résztvevőket, melyek fejlesztik interperszonális és csoportok közötti kommunikációs készségeiket, valamint hatékonyabbá teszik konfliktuskezelési módszereiket, technikáikat, emellett elméleti ismeretekkel látja el a résztvevőket, melyek segítik a tapasztalatok és tanultak gyakorlatba való átültetését.
A képzés tematikája
• Menedzsment ismeretek és eredményorientált vezetői készségek fejlesztése
• a hatékony kapcsolatépítés és partnerségi kommunikáció elősegítése
• konfliktuskezelési készségfejlesztés, önismeret fejlesztés
• csapatépítés, együttműködési készségek fejlesztése

Comments are closed.